ObJEKTE


tracks left by heavy wheels 2

 

 

2021, Stahl, Keramik, Rakubrandlost in the soup pan

 

 

2021, Stahl, Keramik, Rakubrandtracks left by heavy wheels 1

 

 

2021, Stahl, Keramik, Rakubrandwrapped with heavy steel

 

 

2021, Stahl, Keramik, RakubrandDurchdringung

 

 

2021, Stahl, Keramik, RakubrandKraft der Freiheit 1

 

 

2020, Stahl, Keramik, Rakubrand

 Schale

 

 

2020, Stahl, Keramik, Rakubrand
Durchdringung 4

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandZerrissen 1

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandDurchdringung 1

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandSisyphos

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandZerrissen 2

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandSpiralen 1

 

 

2020, Stahl, Keramik, RakubrandEin Schatz

 

 

2020, Stahl, Keramik, Rakubrand